AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԸ

Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգի արդյունքները 2023թ  փետրվարին.

2018 թվականից սկսած Գերմանիայի Շրջակա միջավայրի Հելմհոլցի կենտրոնի, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի հետ համատեղ իրականացվող SEVAMOD2 ծրագրի շրջանակներում, յուրաքանչյուր ամիս իրականացվում է ջրի որակի մոնիթորինգ լճի մակերևույթից և տարբեր խորություններից (Մեծ Սևանի դեպքում՝ 5մ, 10մ, 20մ, 25մ, 30մ խորություններից, Փոքր Սևանի դեպքում՝ 5մ, 10մ, 20մ, 25մ, 30մ, 55մ, 70մ, 80մ խորություններից), հետազոտվում է ջրի 14 փորձանմուշ:

         Տեղադրություն խորություն       Ջրի որակի ցուցանիշ Ջրի որակի
ցուցանիշի դաս
Ջրի որակի
ընդհանրական դաս
Մեծ Սևան, 0.5մ խորություն Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 3-րդ
Մեծ Սևան, 5մ խորություն Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 3-րդ
Մեծ Սևան, 10մ խորություն Նիտրիտ իոն, երկաթ, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Ամոնիում իոն 4-րդ
Մեծ Սևան, 20մ խորություն ԹՔՊ, ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն 4-րդ
Մեծ Սևան, 25մ խորություն Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Ալյումին 4-րդ
Մեծ Սևան, 30մ խորություն Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 3-րդ
Մեծ Սևան, 20մ խորություն ԹՔՊ, ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն, երկաթ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան, 0.5 մ խորություն Ֆոսֆատ իոն, մանգան, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան,  5 մ խորություն Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան,  10մ խորություն Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան, 20մ խորություն Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան, 30մ խորություն Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան, 55մ խորություն Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան, 70մ խորություն Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
Փոքր Սևան, 80մ խորություն Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, ԸԱԱ, ընդհանուր ֆոսֆոր 3-րդ 4-րդ
Նիտրիտ իոն 4-րդ
 

*-Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգն իրականացվում է Գերմանիայի Մագդեբուրգի Շրջակա միջավայրի հետազոտության Հելմհոլցի կենտրոնի հետ համատեղ
*-Սևանա լճի ջրի որակի գնահատումն իրականացվել է 2021 թվականի հուլիսի 22-ի ՀՀ կառավարության N1211-Ն որոշման Հավելված 1-ի համաձայն