AM RU EN

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐ

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված են Հանրապետության 6 ջրավազանային կառավարման տարածքի (Հյուսիսային, Ախուրյան, Հրազդան, Սևան, Արարատյան, Հարավային) 100 ստորերկրյա ջրաղբյուր, ինչը ներառում է 25 շատրվանող հորատանցք, 32 չշատրվանող հորատանցք և 43 բնաղբյուր: Ջրաղբյուրներում կատարվում են ջրի ծախսի, մակարդակի (ճնշման) և ջերմաստիճանի դիտակումներ՝ ամսական 6 անգամ հաճախականությամբ: Տարեկան 2 անգամ կատարվում է նաև ստորեկրյա ջրերի որակի մոնիթորինգ 40 ջրաղբյուրում, որոնցից յուրաքանչյուրում որոշվում է շուրջ 40 ինդիկատորային ցուցանիշ (հիմնական անիոններ և կատիոններ, մետաղներ, աղային ռեժիմի տարրեր):


    Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի  2021թ.-ի մոնիթորինգի տվյալները   

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի   2021թ. IV եռամսյակի  մոնիթորինգի տվյալները

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի   2021թ. III եռամսյակի  մոնիթորինգի տվյալները     

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի   2021թ. II եռամսյակի  մոնիթորինգի տվյալները    

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի   2021թ. I եռամսյակի  մոնիթորինգի տվյալները
 

    Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի  2020թ.-ի մոնիթորինգի տվյալները   

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի   2020թ. III եռամսյակի  մոնիթորինգի տվյալները    

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի   2020թ. II եռամսյակի մոնիթորինգի տվյալները    

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի   2020թ. I եռամսյակի  մոնիթորինգի տվյալները
 

    Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի  2019թ.-ի  մոնիթորինգի տվյալները   

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի   2019թ. IV եռամսյակի մոնիթորինգի տվյալները

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի  2019թ. III եռամսյակի մոնիթորինգի տվյալները

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի   2019թ. II եռամսյակի մոնիթորինգի տվյալները

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի   2019թ.I եռամսյակի մոնիթորինգի տվյալները


    Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի  2018թ.-ի մոնիթորինգի տվյալները