AM RU EN

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ նախագահ

ՀՀ կառավարություն

ՀՀ Ազգային Ժողով

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե

Ջրային կոմիտե

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն գնումների համակարգ

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա

Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ

Երևանի պետական համալսարան

ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն

Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոն

Շրջակա միջավայրի նախարարաության Օզոնի ազգային կենտրոն

Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ

Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն

Համաշխարհային օդերևութաբանության կազմակերպություն

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր (Հայաստանյան կետրոն)

ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի պահպանության ծրագիր

ՄԱԿ-ի եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով

Ռեգիոնալ էկոլոգիական կենտրոն

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն

Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան