AM RU EN

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ նախագահ

ՀՀ կառավարություն

ՀՀ Ազգային Ժողով

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն

ՀՀ  Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե

Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ պետական գնումների համակարգ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա

Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ

<<Մաքուր Հայաստան>> կայք

Երևանի պետական համալսարան

<<Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն>> ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկ

ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն

Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոն

Շրջակա միջավայրի նախարարաության Օզոնի ազգային կենտրոն

Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ

Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն

Համաշխարհային օդերևութաբանության կազմակերպություն

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր

ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի պահպանության ծրագիր

ՄԱԿ-ի եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով

Միացյալ ազգերի զարգացման ծրագիր (Հայաստանյան կետրոն)

Ռեգիոնալ էկոլոգիական կենտրոն

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն

Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան