AM RU EN

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ


Մայիսի 25, 2022թ․   Խաղողի վազի ծաղկումն Արարատյան դաշտում

Հաշվի առնելով դիտված և կանխատեսվող եղանակային պայմանները և մասնագիտացված ագրոօդերևութաբանական հաշվարկները՝  խաղողի վազի մասսայական ծաղկումն Արարատյան դաշտում սպասվում է մայիսի 30-ից  հունիսի 04-ն ընկած ժամանակահատվածում, որը համընկնում է բազմամյա միջին արժեքներին։


Մայիսի 16-22, 2022թ․

Շաբաթվա ընթացքում շարունակվել է մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը։
Պտղատու և խաղողի այգիներում կատարվել է փխրեցում, ոռոգում, պայքար հիվանդությունների և վնասատուների դեմ։  
Նախալեռնային և հովտային շրջաններում շարունակվել է պտղատուների պտղի ձևավորումը, առաջացել է բանջարանոցային  մշակաբույսերի երրորդ տերևը,  կողային ընձյուղները, ձմերուկի և  եգիպտացորենի ծիլերը, աշնանացան ցորենը հասկակալել է, տեղ-տեղ՝ ծաղկել։
Լեռնային շրջաններում  առաջացել է կարտոֆիլի և ճակնդեղի  ծիլեր: