AM RU EN

ՀՀ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԴԻՏԱՑԱՆՑ


Ախուրյան գետի ավազան     Քասախ գետի ավազան     Աղստև գետի ավազան
       
Հրազդան գետի ավազան     Մեծամոր գետի ավազան     Արփա գետի ավազան
       
Սևանա լճի ջրհավաք ավազան     Ազատ գետի ավազան     Վեդի գետի ավազան
       
Որոտան գետի ավազան