http://www.meteomonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/icon/aed60679667c2bf80ebb115932977f9f.jpg

AM RU EN

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ


«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Թափոնների և դրանց հեռացման վայրերի ուսումնասիրության բաժինը ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանակներում իրականացնում է լաբորատոր հետազոտություններ և անալիզներ:

 
Հարցերի և տեղեկությունների համար դիմել «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Թափոնների և դրանց հեռացման վայրերի ուսումնասիրության բաժին։
Հասցե՝ Չարենցի 46
Հեռ.՝ /010/ 55 47 32