http://www.meteomonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/hox/l-hox-vanadium.png

AM RU EN

ՀՈՂԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹ

Հողային ծածկույթի աղտոտման աղբյուրներ կարող են հանդիսանալ՝

  • մետաղաձուլական գործարանները
  • արդյունաբերական  և կենցաղային թափոնները
  • գյուղատնտեսությունը
  • տրանսպորտը

Մարդու գործունեության արդյունքում միջավայր թափանցած ծանր մետաղների մեծ մասը կուտակվում է հողում: Այնուհետև դրանց մի մասը անցնելով ջրային միջավայր, կլանվում է բույսերի կողմից և հայտնվում սննդային շղթայում: Հողի արդյունաբերական աղտոտման հիմնական աղբյուրներն են մետաղաձուլական գործարանների և արդյունաբերական այլ ձեռնարկությունների թափոնները: Նման աղտոտումները կարող են առաջացնել հողի աղտոտվածություն ծանր մետաղներով (պղինձ, ցինկ, արսեն, կապար, մոլիբդեն, մանգան, նիկել, կադմիում, քրոմ և այլն) և ցիանական միացություններով:
2021 թվականի 2-րդ եռամսյակում հողային ծածկույթի՝ ծանր մետաղներով աղտոտվածության ուսումնասիրման համար դիտարկումներն իրականացվել են Լոռիի, Սյունիքի և Վայո ձորի մարզերում:
Հողերի որակի գհահատումն իրականացվում է ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հունվարի 25-ի N 01-Ն հրամանի համաձայն:
Լոռու մարզի ուսումնասիրված հողերում գերազանցում են վանադիումի պարունակությունը՝ 1.1-8.9 անգամ, քրոմի պարունակությունը՝ 1.7-29.0 անգամ, նիկելի պարունակությունը՝ 2.5-23.0 անգամ, պղնձի պարունակությունը՝ 9.0-351.7 անգամ, ցինկի պարունակությունը՝ 3.0-52.7 անգամ, արսենի պարունակությունը՝ 5.0-67.0 անգամ և կապարի պարունակությունը՝ 1.1-13.7 անգամ:
Վայոց ձորի մարզի ուսումնասիրված հողերում գերազանցում են վանադիումի պարունակությունը՝ 1.1-2.4 անգամ, քրոմի պարունակությունը՝ 1.7-23.3 անգամ, նիկելի պարունակությունը՝ 3.0-20.5 անգամ, պղնձի պարունակությունը՝ 17.3-49.3 անգամ, ցինկի պարունակությունը՝ 2.0-7.6 անգամ, արսենի պարունակությունը՝ 7.0-65.5 անգամ, իսկ կապարի պարունակությունը գերազանցել է մեկ դիտակետում՝ 1.4 անգամ:
Սյունիքի մարզի ուսումնասիրված հողերում գերազանցում են վանադիումի պարունակությունը՝ 1.1-3.1 անգամ, քրոմի պարունակությունը՝ 1.7-31.0 անգամ, նիկելի պարունակությունը՝ 6.3-37.8 անգամ, պղնձի պարունակությունը՝ 18.0-1175 անգամ, ցինկի պարունակությունը՝ 3.5-28.3 անգամ, արսենի պարունակությունը՝ 4.5-191.0 անգամ և կապարի պարունակությունը՝ 1.1-2.4 անգամ: