AM RU EN

ԵՂԱՆԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Հուլիս ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական կանխատեսումը (2022թ.)

Հունիս ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական կանխատեսումը (2022թ.)

Մայիս ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական կանխատեսումը (2022թ.)

Ապրիլ ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական կանխատեսումը (2022թ.)

Մարտ ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական կանխատեսումը (2022թ.)

Փետրվար ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական կանխատեսումը (2022թ.)

Հունվար ամսվա  եղանակի կանխատեսումը (2022թ.)
 

Դեկտեմբեր ամսվա  եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Նոյեմբեր ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Հոկտեմբեր ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Սեպտեմբեր ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Օգոստոս ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Հուլիս ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Հունիս ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Մայիս ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Ապրիլ ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Մարտ ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Փետրվար ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)

Հունվար ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2021թ.)


Դեկտեմբեր ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2020թ.)

Նոյեմբեր ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2020թ.)

Հոկտեմբեր ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2020թ.)

Սեպտեմբեր ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2020թ.)

Օգոստոս ամսվա   կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2020թ.)

 

Հիդրոօդերևութաբանական պայմանները ՀՀ-ում / շաբաթական տեղեկատվություն
 

2022 թվական

20-26.06.22թ.
 
06-12.06.22թ.
 
30.05-05.06.22թ.
 

 
.
 

 
23-29.05.22թ.
 
16-22.05.22թ.
 
09-15.05.22թ.
 
02-08.05.22թ.
 

 
25․04-01․05․22թ․
 
18-24.04.22թ.
 
11-17.04.22թ.
 
04-10.04.22թ.
 
 
 
28․03-03․04․22թ․
 
21-28.03.22թ․
 
07-13.03.22թ․
 
28-06.03.22թ.
 
 
 
21-27․02.22թ.
 
14-20․02.22թ.
 
07-13․02.22թ.
 
31․01-06․02.22թ.
 

 
24-30.01.22թ.
 
17-23.01.22թ.
 
10-16.01.22թ.
 
03-09.01.22թ.
 
 
 

2021 թվական

27․12․21-02․01․22թ.
 
20-26.12.2021թ.
 
13-19.12.2021թ.
 
06-12.12.2021թ.
 

 
08-14.11.2021թ.
 
01-07.11.2021թ.
 

 

 

 
25-31.10.2021թ.
 
18-24.10.2021թ.
 
11-17.10.2021թ.
 
04-10.10.2021թ.
 

 
27.09-03.10.2021թ.
 
22-26.09.2021թ.
 
06-12.09.2021թ.
 
30.08-05.09.2021թ.
 
 
23-29.08.2021թ.
 
16-22.08.2021թ.
 
09-15.08.2021թ.
 
02-08.08.2021թ.
 
 
26.07-01.08.2021թ.
 
19-25.07.2021թ.
 
12-18.07.2021թ.
 
07-11.07.2021թ.
 
 
28.06-05.07.2021թ.
 
21-27.06.2021թ.
 
14-20.06.2021թ.
 
07-13.06.2021թ.
 
31.05-06.06.2021թ.
 
24-30.05.2021թ.
 
17-23.05.2021թ.
 
10-16.05.2021թ.
 
03-10.05.2021թ.
 
26.04-02.05.2021թ.
 
19-25.04.2021թ.
 
12-18.04.2021թ.
 
05-11.04.2021թ.
 
29.03-04.04.2021թ.
 
 
22-28.03.2021թ.
 
15-21.03.2021թ.
 
08-14.03.2021թ.
 
01-07.03.2021թ.
 
 
22-28.02.2021թ.
 
15-21.02.2021թ.
 
08-14.02.2021թ.
 
01-07.02.2021թ.
 
 
25-31.01.2021թ.
 
18-24.01.2021թ.
 
11-17.01.2021թ.
 
04-10.01.2021թ.
 
 
25-31.01.2021թ.
 
18-24.01.2021թ.
 
11-17.01.2021թ.
 
04-10.01.2021թ.
 
 

2020 թվական

21-27.12.2020թ.
 
14-20.12.2020թ.
 
07-13.12.2020թ.
 
30.11-06.12.2020թ.
 
 
23-29.11.2020թ.
 
16-22.11.2020թ.
 
09-15.11.2020թ.
 
02-08.11.2020թ.
 
26.10-01.11.2020թ.
 
19-25.10.2020թ
 
05-11.10.2020թ.
 
28.09-04.10.2020թ.
 
21-27.09.2020թ.
 
14.09-20.09.2020թ.
 
07-13.09.2020թ.
 
31.08-06.09.2020թ.
 
17-23.08.2020թ.
 
10-16.08.2020թ.
 
03-09.08.2020թ.
 
27.07-02.08.2020թ.
 
20-26.07.2020թ.
 
12-19.07.2020թ.
 
 06-12.07.2020թ.
 
29.06-05.07.2020թ.
 
22-28.06.2020թ.
 
15-21.06.2020թ.
 
08-14.06.2020թ.
 
01-07.06.2020թ.