AM RU EN

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Օրհուս կենտրոնի աշխատանքները համակարգող խորհուրդ ստեղծելու մասին Հրաման N29-Ա 23.01․2024թ.


Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությունը  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻՆ


Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության ոլորտի   ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ