http://www.meteomonitoring.am/images/emic_am.gif

AM RU EN

ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ

2021 թվական

օգոստոս սեպտեմբեր          
հունվար փետրվար մարտ ապրիլ մայիս հունիս հուլիս


2020 թվական

տարեկան հունվար փետրվար մարտ ապրիլ մայիս հունիս  
  հուլիս օգոստոս սեպտեմբեր հոկտեմբեր նոյեմբեր դեկտեմբեր

                                              

 

Հիդրոլոգիական տեղեկագրերին կարող եք ծանոթանալ
ստորև տեղադրված օրացույցի համապատասխան հղումով.


2021թ., Չորրորդ եռամսյակ

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր

Դեկտեմբեր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

 
 
    1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30           27 28 29 30 31    


2021թ., Երրորդ եռամսյակ

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

 
 
  1 2 3 4             1     1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30      
              30 31                        


2021թ., Երկրորդ եռամսյակ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

 
 
  1 2 3 4           1 2   1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30 28 29 30