AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Շնորհակալագրեր Ջրի և օդերևութաբանության համաշխարհային օրերի կապակցությամբ

24/03/2021

Շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանի կողմից Ջրի և օդերևութաբանության համաշխարհային օրերի կապակցությամբ, ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ներքոհիշյալ  աշխատակիցները՝ օրինակելի և բարեխիղճ աշխատանքի համար խրախուսվել են շնորհակալագրերով.

  1. Ռուզաննա Սարգսյան - Հիդրոլոգիայի ծառայության հիդրոգրաֆիայի, հիդրոմորֆոլոգիայի և հիդրոմետրիայի բաժնի գլխավոր մասնագետ
  2. Արմեն Բարխոյան - Հիդրոլոգիայի ծառայության Սևան-Հրազդան գետավազանի հիդրոլոգիական կայանի գ. Մարմարիկ - դ. Աղավնաձոր հիդրոդիտակետի դիտող
  3. Անահիտ Ասատրյան - Օդերևութաբանության ծառայության հելիոերկրաֆիզիկայի և ռադիոլոգիայի բաժնի գլխավոր մասնագետ
  4. Արման Լևոնյան - Օդերևութաբանության ծառայության Եղվարդի օդերևութաբանական կայանի պետ
  5. Լաուրա Գրիգորյան - Հեռահաղորդակցության և հիդրոօդերևութաբանական տվյալների  կառավարման ծառայության տվյալների կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետ
  6. Ելենա Խալաթյան - Կլիմայի ծառայության կլիմայի ուսումնասիրության և մոնիթորինգի  բաժնի պետ-ծառայության պետի տեղակալ
  7. Ռաֆայել Կոստանյան - Կենտրոնական լաբորատորիայի տեխնոլոգիական ծառայության պետ
  8. Արմինե Հակոբյան - Ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի ծառայության հիդրոերկրաբանական հետազոտությունների  բաժնի պետ։