AM RU EN

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն․ 24 - 30․06․2024թ.

01/07/2024

Հովտային շրջաններում շարունակվել է կորիզավոր պտղատուների հասունացումը և շաքարանյութի կուտակումը, կատարվել է մասսայական բերքահավաք։ Բանջարանոցային մշակաբույսերի մոտ շարունակվել է ծաղիկների թառամումը։
Աշնանացան ցորենը լրիվ հասունացել է, կատարվել է բերքահավաք։ Շարունակվել է առվույտի ցողունի աճն առաջին հունձից հետո։
Նախալեռնային շրջաններում սկսվել է պտղատուների հասունացումը, բանջարանոցային մշակաբույսերը ծաղկել են։ Սկսվել է աշնանացան ցորենի մոմային հասունացումը։
Լեռնային շրջաններում դեռ շարունակվել է հնդավորների ձևավորումը։ Կարտոֆիլը գտնվել է կողային ընձյուղների առաջացման փուլում, սկսվել է կաղամբի գլխի ձևավորումը։
Աշնանացան ցորենը կաթնային հասունացման փուլում է, գարնանացան գարին և գարնանացան ցորենը հասկակալել են։