AM RU EN

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն

Հացահատիկային մշակաբույսերի կանխատեսում

09/06/2023

Մասնագիտացված ագրոօդերևութաբանական հաշվարկների և դիտված եղանակային պայմանների վերլուծության արդյունքում՝ 2023թ. հացահատիկային մշակաբույսերի միջին հանրապետական բերքատվությունը (վեգետացիայի վերսկսման փուլում) 1 հեկտարից սպասվում է աշնանացան ցորեն` 17-18ց, գարնանացան գարի՝ 15-16ց։