AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Վարդավառի լճում 2023 թվականի հունիսի 5-ին իրականացվել են ջրի հետազոտություններ

05/06/2023

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից  հունիսի 5-ին Վարդավառ լճում իրականացվել են դաշտային հետազոտական աշխատանքեր և ջրի նմուշառում։ Առաջնային անալիզների  նախնական արդյունքների համաձայն ջրում լուծված թթվածնի արժեքը շատ ցածր է և բավարար չէ ձկների կյանքի պահպանման համար։ Ջուրը թույլ հիմնային է, հատկապես բարձր են ամոնիում (3-րդ, «միջակ» դաս) և սուլֆատ իոնների (5-րդ, «վատ» դաս) կոնցենտրացիանները։ 

Ջրի որակի ցուցանիշ Չափման միավոր Չափված արժեքը
Ջրի ջերմաստիճան o  24.1
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն  մկՍիմ/սմ  1392
Հանքայնացում մգ/լ   905
Լուծված թթվածին  մգ/լ  0․72-2.86
Թթվածնի հագեցվածություն   %   25.8
Ջրածնային ցուցիչ  -  8.39
Ֆոսֆատ իոն   մգ/լ  0.019
Ամոնիում իոն  մգ/լ   0.521
Նիտրիտ իոն   մգ/լ  0.058
Նիտրատ իոն    մգ/լ  <0.05
Սուլֆատ իոն   մգ/լ  623.0
Քլորիդ իոն  մգ/լ   69.4
Ֆտորիդ իոն մգ/լ  0.751
Բրոմիդ իոն  մգ/լ   0.045