AM RU EN

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն

Ագրոօդերևութաբանական դիտարկումներ. 22.05-28.05

29/05/2023

Շաբաթվա ընթացքում շարունակվել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը։
Արարատյան դաշտում խաղողի վազը ծաղկել է, մնացած հովտային շրջաններում սկսվել է աշնանացան ցորենի կաթնային հասունացումը։ 
Նախալեռնային շրջաններում աշնանացան ցորենը հասկակալել է, շարունակվել է պտղատուների պտղի ձևավորումը, առաջացել են բանջարանոցային մշակաբույսերի և կարտոֆիլի կողային ընձյուղները։ 
Լեռնային շրջաններում հնդավորների ծաղկումն ավարտվել է, աշնանացան ցորենը գտնվել է հանգուցային արմատների և ծեղացողունի առաջացման, իսկ գարնանացան գարին՝ երրորդ տերևի փուլերում։